Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Facebook FB  |  Instagram IG

Nákup po telefonu

Tel. 733 736 346 | 733 736 349 | 222 716 141

Osobní odběr

Výběr ze 4 kamenných provozoven.

DOPRAVA ZDARMA

Již při objednávce nad 1 000 Kč!

Všeobecné obchodní podmínky

Vytisknout

společnosti
AV Retail, s. r.o.
Se sídlem Praha 10, Nučická 27/1764, PSČ 100 00
IČ: 256 92 755
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C 61703 dne 8. 9. 1998.
(dále též jen „prodávající“)

I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího, provozovaném na internetové adrese www.nuz.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).

Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s NOZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“).

II. Kupní smlouva

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, v případě zájmu o nákup zboží kupující v rámci e-shopu řádně vyplní objednávku a odešle ji prodávajícímu, kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím (dále jen „objednávka“).

Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

III. Specifikace zboží a cena zboží

Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.

Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží a doběrečné.

Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

IV. Platební podmínky

Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

 1. přímou platbou (pouze v hotovosti) na provozovně prodávajícího,
 2. dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží, včetně sjednané ceny za dopravu, balného a dobírky,
 3. on-line platbou platební kartou přes internetovou platební bránu GP webpay.

Platební brána GP webpay umožňuje platby tuzemskými i zahraničními kartami asociací MasterCard, VISA, Diners Club a American Express. Podporuje také platby digitální peněženkou MasterPass a MasterCard Mobile. GP webpay odpovídá celosvětovým standardům a splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky MasterCard SecureCode, Verified by VISA a SafeKey, definované karetními asociacemi MasterCard, VISA a American Express. Tyto standardy jsou označovány jako3D Secure a zaručují maximální bezpečnost plateb.

Při osobním odběru zboží zaplaceného předem bezhotovostní platbou je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz).

Ve všech případech je úhrada kupní ceny podmínkou předání zboží.

V. Dodací podmínky

Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr z těchto možností:

 1. Česká pošta, s. p.
 2. GLS – zásilková společnost
 3. PPL – zásilková společnost

Přepravce, kterého kupující vybere výše uvedeným způsobem, je dále označován jen „vybraný přepravce“.

Je-li zboží skladem, je prodávající schopen dodat jej již do 3 pracovních dnů na adresu kupujícího. V případě, že zboží skladem není, může být dodáno až do 3 týdnů, u vybraných položek déle. Přesný termín a podmínky dodávky dohodne s kupujícím operátor prodávajícího. Pokud by kupujícímu dodací lhůta nevyhovovala, nebo se zboží již přestalo vyrábět, domluví se s ním operátor na dodání alternativního zboží, nebo zrušení objednávky.

Náklady na dodání zboží, které je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, jsou odvislé od vybraného způsobu dopravy kupujícím, tedy buď doručení prostřednictvím přepravních společností GLS nebo PPL, jako balík Českou poštou nebo osobní vyzvednutí na některé ze 4 kamenných prodejen prodávajícího. Kontakty na prodejny naleznete zde.

ZPŮSOB DORUČENÍ DOPRAVA PŘI NÁKUPU NAD 1000 Kč (vč. DPH) DOPRAVA PŘI NÁKUPU DO 1000 Kč (vč. DPH)
Osobní vyzvednutí na prodejně, kde je zboží skladem zdarma zdarma
Osobní vyzvednutí na jiné prodejně, než je zboží skladem zdarma 25 Kč
Doručení Česká pošta - Balík Do ruky (po ČR) zdarma 120 Kč
Doručení Česká pošta – Balík Na poštu (po ČR) zdarma 115 Kč
Doručení Česká pošta - Balík do Balíkovny (po ČR) zdarma 55 Kč
Doručení zásilkovou společností GLS (po ČR) zdarma 80 Kč
Doručení zásilkovou společností PPL (po ČR) zdarma 115 Kč
ZPŮSOB PLATBY PLATBA PŘI NÁKUPU NAD 1000 Kč (vč. DPH) PLATBA PŘI NÁKUPU DO 1000 Kč (vč. DPH)
Platba předem platební kartou zdarma zdarma
Platba na dobírku 35 Kč 35 Kč

Prodávající nebude kupujícímu účtovat náklady na dodání zboží v rámci ČR, pokud hodnota objednávaného zboží bude vyšší než 1000 Kč (vč. DPH).

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

Prodávající zboží před jeho dodáním zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání.

VI. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce nebo okamžikem převzetí zboží na prodejně.

Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

VII. Nároky z vad zboží

Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy.

Bližší podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží, jakož i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky kupujícího z vad zboží, jsou detailně upraveny v reklamačním řádu prodávajícího (dále jen „reklamační řád“). V tomto reklamačním řádu jsou rovněž detailněji upraveny nároky kupujícího, který je spotřebitelem, z vad zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy detailně seznámil. Na tento reklamační řád byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

VIII. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

Ustanovení tohoto článku VIII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu provozovny prodávajícího: Vinohradské nožířství, Vinohradská 139, Praha 3, PSČ 130 00. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující a prodávající nedohodnou jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na záměr zboží vrátit.

IX. Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě storna objednávky bude kupující o této skutečnosti co nejdříve informován. Pokud již kupující zaplatil náklady vyčíslené stornovanou objednávkou, budou mu peníze, nebo rozdíl mezi uspokojenou a stornovanou částí objednávky převedeny zpět na bankovní účet, a to v nejbližším možném termínu.

X. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

XI. Právo spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Web: adr.coi.cz

XII. Kontaktní údaje prodávajícího

AV Retail, s. r.o.
Praha 10, Nučická 27/1764, PSČ 100 00
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: +420 222 716 141
GSM: +420 733 736 349

XIII. Elektronická evidence tržeb (EET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi, prodávající může vystavit účtenku i elektronicky a na tuto formu předání účtenky kupující přijetím těchto Obchodních podmímek přistupuje.

XIV. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 11. 2017.

Jak nakupovat na www.nuz.cz

Vytisknout

V tomto textu naleznete mnoho užitečných informací. Když vám něco nebude jasné, navštivte jeden z našich obchodů, zavolejte nám na naši telefonní linku +420 222716141 (od 10:00 - 18:00 hod), nebo nám napište mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., naši pracovníci jsou kdykoli připraveni vás informovat a poradit při výběru zboží z našich obchodů.

Přejeme si, aby se vám u nás nakupovalo dobře a abychom vás přesvědčili o tom, že jsme váš solidní obchodní partner.

Vyberte si zboží

Zboží si můžete vybrat buď prohlížením katalogu zboží (v levém menu vyberte „kategorie“), nebo prohlížením katalogu výrobců (v levém menu vyberte „výrobce“).

Vložte zboží do košíku

Jste-li již rozhodnuti, stiskněte v detailním pohledu na zboží tlačítko VLOŽIT DO KOŠÍKU. Na stránku košíku se dostanete vždy i stisknutím ikonky nákupního košíku v pravém horním rohu obrazovky. Na této obrazovce můžete rovněž zboží z košíku mazat a zadávat další požadavky k nákupu.

Přejděte k pokladně

Z košíku pokračujte tlačítkem DOKONČIT OBJEDNÁVKU k pokladně. Nyní musíte zadat údaje potřebné k realizaci dodávky: vaše jméno a adresu (případně sídlo firmy, IČ a DIČ, pokud nakupujete jako podnikatel) a váš telefon (nutná podmínka vašeho nákupu, na něj vám v případě nutnosti zavoláme a dohodneme detaily objednávky a dodání zboží). Dále si vyberete způsob dodání zboží a platbu. Stisknete-li POTVRDIT, vaše objednávka bude zaslána k vyřízení. Na uvedený email nebo telefon se Vám ozve náš operátor nejpozději druhý pracovní den.

Metody platby

V současné době nabízíme platbu dobírkou při převzetí doručovaného zboží, přímou platbu (pouze v hotovosti) v naší prodejně a on-line platbu platební kartou přes internetovou platební bránu GP webpay.

Platební brána GP webpay umožňuje platby tuzemskými i zahraničními kartami asociací MasterCard, VISA, Diners Club a American Express. Podporuje také platby digitální peněženkou MasterPass a MasterCard Mobile. GP webpay odpovídá celosvětovým standardům a splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky MasterCard SecureCode, Verified by VISA a SafeKey, definované karetními asociacemi MasterCard, VISA a American Express. Tyto standardy jsou označovány jako3D Secure a zaručují maximální bezpečnost plateb.

Veškeré údaje o platbách jsou předávány zabezpečenou cestou a my jako obchodník k nim nemáme přístup, ani je nikde neukládáme.

Při osobním odběru zboží zaplaceného předem bezhotovostní platbou je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz).

Ceny jsou platné v okamžiku uskutečnění nákupu. Co se stane po objednávce?

Potvrzení objednávky

Po obdržení objednávky vás nejpozději druhý pracovní den kontaktujeme a potvrdíme ji. Je-li zboží skladem, jsme schopni jej dodat do 3 pracovních dnů až k vám domů. V případě, že zboží skladem není, může být dodáno až do 3 týdnů, ve specifických případech může činit dodací doba až 3 měsíce. Přesný termín a podmínky dodávky s vámi dohodne náš operátor. Pokud by vám dodací lhůta nevyhovovala, nebo se zboží již přestalo vyrábět, domluví se s vámi operátor na dodání alternativního zboží, nebo zrušení vaší objednávky.

Potvrzení záruky

Většina výrobců již v současné době záruční listy nepoužívá. Záruční list je v souladu se zákonem nahrazován paragonem, který obdržítesoučasně s objednaným zbožím. Jedná-li se však o výrobek, který záruční list obsahuje a zboží bylo doručováno standardní dopravou, potvrdíme vám jej samozřejmě poštou.

Dopravné a balné

Objednané zboží si můžete nechat zaslat prostřednictvím přepravních společností GLS nebo PPL, jako balík Českou poštou nebo vyzvednout osobně na některé z našich 4 kamenných prodejen. Kontakty na prodejny naleznete zde.

ZPŮSOB DORUČENÍ DOPRAVA PŘI NÁKUPU NAD 1000 Kč (vč. DPH) DOPRAVA PŘI NÁKUPU DO 1000 Kč (vč. DPH)
Osobní vyzvednutí na prodejně, kde je zboží skladem zdarma zdarma
Osobní vyzvednutí na jiné prodejně, než je zboží skladem zdarma 25 Kč
Doručení Česká pošta - Balík Do ruky (po ČR) zdarma 120 Kč
Doručení Česká pošta – Balík Na poštu (po ČR) zdarma 115 Kč
Doručení Česká pošta - Balík do Balíkovny (po ČR) zdarma 55 Kč
Doručení zásilkovou společností GLS (po ČR) zdarma 80 Kč
Doručení zásilkovou společností PPL (po ČR) zdarma 115 Kč
ZPŮSOB PLATBY PLATBA PŘI NÁKUPU NAD 1000 Kč (vč. DPH) PLATBA PŘI NÁKUPU DO 1000 Kč (vč. DPH)
Platba předem platební kartou zdarma zdarma
Platba na dobírku 35 Kč 35 Kč

Více informací o způsobech doručení:

 • Osobní vyzvednutí na prodejně

  Osobní odběr na prodejně je poskytován našim zákazníkům zdarma v případě, že zboží je na vybrané prodejně skladem. Jestliže je zboží skladem na jiné než vámi vybrané prodejně, činí poplatek za osobní vyzvednutí 25 Kč u nákupu do 1000 Kč. Při nákupech nad 1000 Kč je vyzvednutí vždy zdarma. Je třeba počítat, že doba k vyzvednutí objednávky na prodejně, kde zboží není v okamžiku objednávky skladem, může činit až 2 pracovní dny od objednání. Při osobním vyzvednutí laskavě vždy vyčkejte na vyzvání, že zboží je pro vás připraveno k vyzvednutí.

 • GLS - expresní zásilková služba

  GLS rozváží zboží až do váhy 50 kg, ve všední dny od 8.00 do 18.00. Pokud vás řidič nezastihne při prvním pokusu o doručení, zanechá v poštovní schránce oznámení a doručí vám zásilku následující pracovní den. Výhodou služeb GLS je telefonát ohledně domluvy o doručení, případně SMS, kterou vám řidič předem oznámí předpokládaný termín doručení.

  On-line sledování balíku GLS
 • PPL - expresní zásilková služba

  PPL rozváží zboží až do váhy 50 kg, ve všední dny od 8.00 do 18.00. Pokud vás řidič nezastihne při prvním pokusu o doručení, zanechá v poštovní schránce oznámení a doručí vám zásilku následující pracovní den. Výhodou služeb PPL je telefonát ohledně domluvy o doručení, případně SMS, kterou vám řidič předem oznámí předpokládaný termín doručení. U řidiče PPL můžete zaplatit v hotovosti i kartou, pokud jste zvolili platbu při převzetí zboží.

  On-line sledování balíku PPL
 • Česká pošta Balík Do ruky

  Proč je Balík Do ruky tak výhodný?

  Můžete si upravit čas nebo způsob doručení prostřednictvím internetu. Česká pošta Vás informuje o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání. Ve vybraných lokalitách Česká pošta nabízí volbu odpoledního doručování, které Vám předem telefonicky oznámí poštovní doručovatel. Pohyb balíku můžete neustále sledovat v systému Track and Trace na stránkách České pošty. V případě, že nebudete zastiženi, bude pro Vás balík připraven k vyzvednutí na nejbližší poště.

  Nezastihne-li Vás doručovatel při doručování zásilky na uvedené adrese, upozorní Vás Výzvou na uložení zásilky na poště.

  Výzva, kterou naleznete v poštovní schránce, obsahuje i kontaktní informace (telefon) na poštu, kde máte zásilku uloženu.

  Uloženou zásilku si můžete osobně vyzvednout nebo můžete požádat o opakované doručení zásilky běžnou doručovací pochůzkou na určitý den.

  Pokud si zásilku nevyzvednete do 7 kalendářních dnů, je automaticky odeslána zpět odesílateli.

  Sledování trasy zásilky
 • Česká pošta Balík Na poštu

  Bude doručen přímo na jednu z 2 600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se to hodí vám. Díky SMS nebo e-mailu totiž víte, odkdy na vás bude čekat.

  Proč je Balík Na poštu tak výhodný?

  Nemusíte být v určitý čas na určitém místě – balík si vyzvednete na zvolené poště, a kdy se to hodí vám. Sami si jednoduše vyberete poštu, na kterou má být balík dodán. Česká pošta vás informuje o možnostech vyzvednutí prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání a znovu v okamžiku uložení balíku na poště. Pohyb balíku můžete neustále sledovat v systému Track and Trace na stránkách České pošty.

  Sledování trasy zásilky
 • Česká pošta Balík Do balíkovny

  Balík Do balíkovny je cenově nejdostupnější řešení doručení Vašeho zboží objednaného na e-shopu.

  Balík si můžete vyzvednout na více než 120 specializovaných výdejních místech Balíkovna po celé České republice.

  Pro vydání balíku stačí sdělit pouze kód pro vyzvednutí, který obdržíte v avízu a Vaše jméno při výdeji. Pro vyzvednutí není třeba předkládat doklad totožnosti, proto ji může vyzvednout i třetí osoba.

  Pro vyzvednutí Balíku Do balíkovny můžete využít rychlé obsluhy na specializovaných přepážkách pošt s názvem Balíkovna (seznam Balíkoven). Stačí zvolit službu na vyvolávacím systému a následně budete v co nejkratší době vyzváni k přepážce. Rychlé vydání balíku je vždy naší prioritou.

  Na všech specializovaných přepážkách Balíkovna můžete uhradit dobírku platební kartou.

  Adresát si může jednoduše prodloužit úložní dobu na poště ze standardních 7 na 15 dní, a to prostřednictvím odkazu, který bude k dispozici v avízu o blížícím se konci úložní doby.

Ochrana osobních údajů

Vytisknout

Společnost AV Retail, s. r. o., se sídlem Praha 10, Nučická 27/1764, PSČ 100 00, IČ: 256 92 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 61703 dne 8. 9. 1998, jakožto provozovatel e-shopu www.nuz.cz, chrání veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci, objednávce anebo nákupu (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou.

Rádi bychom Vás touto formou seznámili s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR, které je v Evropské unii a tudíž i v České republice účinné od 25. května 2018), neboť bezpečnost vašich osobních údajů je naše priorita a zároveň chceme, abyste mohli i nadále využívat všechny naše služby bez jakýchkoli omezení.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce. V tomto dokumentu tedy naleznete základní a přehledné informace o tom, jaké osobní údaje o našich zákaznících zpracováváme, na základě jakého právního důvodu údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, IČO a DIČ pokud jste podnikatel, popř. uživatelské jméno a heslo
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa
 3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy
 4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích
 5. údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení; více o využívání souborů cookies naleznete zde.
 6. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás vytvoříte objednávkou, údajů o vašem chování na webu; zejména se jedná o údaje o vašem nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Pokud se zaregistrujete na našem e-shopu na stránkách www.nuz.cz, vytvoříte u nás objednávku nebo u nás nakoupíte, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašich objednávkách, vašem nastavení (pokud u nás máte účet) primárně za účelem plnění našich smluvních povinností (dodávka objednaných produktů), tedy bez vašeho souhlasu.

V případě registrace, objednávky nebo nákupu zpracováváme rovněž vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje o vašich objednávkách, vašem nastavení (pokud u nás máte účet) a údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám můžeme zobrazit na webu. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro vás. Jmenované údaje pro účel vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam také můžeme obohacovat pomocí analýzy a získáváme odvozené údaje z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás vytvoříte objednávkou a údajů o vašem chování na webu. K tomu můžeme použít rovněž údaje o vašem chování na webu, které jsme oprávněně získali před tím, než jste vytvořili objednávku, nebo se zaregistrovali a můžeme pro něj sbírat údaje o vašem chování na webu, i když se nepřihlásíte (např. když vás identifikujeme pomocí cookie nebo obdobné technologie). Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. Správce zpracovává vaše osobní údaje pro splnění kupní smlouvy, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění kupní smlouvy (objednávky). Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez poskytnutí vašich osobních údajů bychom nebyli schopni smlouvu s vámi splnit, a proto by ani nemohla být uzavřena.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení daní. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány výše v části „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“ Takovými zpracovateli jsou např.:

 1. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory
 2. provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás
 3. poskytovatelé služeb v souvislosti se zpracováním zásilek, zejména doručovatelé

Heureka - Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Zasílání nabídek

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo vy v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi například po telefonu. Osobní údaje přímo od vás můžeme získávat také sledováním vašeho chování na našem webu.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu: Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje bez dalšího zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí jsou příslušné české soudy.

Zákazníci, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy s naší společností či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a naše společnost jejich činnost nijak neřídí.

Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti 25.5. 2018, jejich znění může být změněno či doplněno, aktuální znění bude vždy zveřejněno na www.nuz.cz.

Elektronická evidence tržeb

Vytisknout

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi, prodávající může vystavit účtenku i elektronicky a na tuto formu předání účtenky kupující přijetím těchto Obchodních podmímek přistupuje.

Zásady používání souborů cookie

Vytisknout

Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi,
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat,
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům,
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu
 • Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

  Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

  Vydavatel/ Název cookieTypTrvanlivost
  Google AnalyticsAnalytical, Trackingpersistent 6 měsíců session
  HeurekaTracking, Konverznípersistent
  ZbožíTracking, Konverznípersistent
  phpEssentialmůže se lišit

  Jak odmítnout používání souborů cookie

  Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

  Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

  Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách www.youronlinechoices.com/cz

Právní doložka

Vytisknout

Právní doložka společnosti AV Retail s.r.o.

Pro společnost AV Retail s.r.o. je seriózní vyřizování objednávek a případně i reklamací jejích zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu jejich osobních dat.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost AV Retail s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost AV Retail s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečena proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech. Společnost AV Retail s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti AV Retail s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované na stránkách informace pro tisk.

Odpovědnost

Společnost AV Retail s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jejích obchodů jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost AV Retail s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Společnost AV Retail s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost AV Retail s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti AV Retail s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti AV Retail s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

Kategorie

DOPRAVA ZDARMA

Doprava ZDARMA na objednávky, které přesáhnou 1000Kč.
Více infromací získáte v Obchodních podmínkách v sekci Dodací podmínky
Obchodní podmínky

OSOBNÍ ODBĚR

Nemusíte čekat až zboží dorazí na Vaši adresu. Využijte OSOBNÍ ODBĚR ZDARMA na našich čtyřech provozovnách.
Naše obchody

Podpora

Přejeme si, aby se Vám u nás nakupovalo dobře. V případě dotazů nás kontaktujte.

Potřebujete poradit?

Copyright © 2022 Nuz.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno: Zkusto s.r.o.
TOPlist